VIP (Vroege Inzet Partusassistentie)

Als uitgangspunt voor het ontstaan van de VIP verwijzen we naar het ‘Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte’ die 7 punten heeft beschreven over het optimaliseren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte door diverse zorgverleners. Speerpunt 6 is voor ons van belang als we kijken naar de mogelijkheden van inzet van kraamverzorgenden tijdens de fysiologische baring: “Bevallende vrouw niet alleen; vanaf het begin van de bevalling wordt de zwangere vrouw niet meer alleen gelaten”. Zij wordt begeleid door bijvoorbeeld een kraamverzorgende en bewaakt door een medische professional.

Kraamverzorgenden kunnen een belangrijke bijdrage leveren tijdens de baring. Het blijkt dat bij het adequaat coachen van een barende, de kans op complicaties zal afnemen. Dat is met name zo bij de vraag om medicinale pijnstilling en het aantal niet vorderende ontsluitingen.

Wij hebben alle nodige informatie omgezet in een informatieve en praktische bijeenkomst speciaal voor kraamverzorgenden, zodat zij die coach kunnen zijn.

Opzet van de scholing

De VIP scholing is zowel theoretisch als praktisch. Het dagdeel is interactief, zowel richting de docenten als richting de overige deelnemers en er wordt uitgegaan van de nodige basiskennis en praktische ervaring. Onderwerpen die te maken hebben met de bevalling, zoals de ademhalingstechnieken, ontspanningstechnieken, de bekkenbodem en kraambedoefeningen, maar zeker ook de mogelijkheden om jezelf als VIP in te gaan zetten komen aan bod. Het is een intensieve en inspirerende scholing waarbij je na afloop direct aan de slag wilt.

Doelen van de VIP scholing
- Fases tijdens de ontsluiting en uitdrijving (her)kennen.
- Ademhalingstechnieken bruikbaar tijdens de baring kunnen uitvoeren en kunnen aanreiken.
- Pershoudingen kunnen uitvoeren en kunnen aanreiken.
- Betekenis en functie van pijn tijdens de baring kennen.
- Weten welke taken er zijn tijdens de VIP voor de kraamverzorgenden.
- Grenzen kraamverzorgenden tijdens inzet VIP kennen.
- Basiskennis bezitten van de bekkenbodem.

- Basiskennis bezitten om kraambedoefeningen te geven.

Accreditatie

Voor onze VIP scholing is accreditatie (3 pnt.) verleend door het kenniscentrum kraamzorg (KCKZ).

De docenten

Het team bestaat uit verloskundigen en therapeuten. Allemaal zijn zij al jaren betrokken bij de zorg en begeleiding van zwangere vrouwen en zij zien steeds opnieuw de voordelen en de mogelijkheden van de VIP-coach.
Zij hebben hun krachten weten te bundelen en omgezet in een leerzame en prikkelende bijeenkomst. Zij zien de kansen voor alle betrokken partijen als er gebruik gemaakt wordt van de VIP-coach en zij willen tijdens deze bijeenkomst de kraamverzorgenden het vertrouwen geven dat zij nodig hebben om deze rol op zich te kunnen nemen. Daarnaast zal duidelijk worden hoe en waarom de kraamverzorgende deze rol ook zelf zal moeten uitdragen.

Geplande scholingen: zie hiervoor de scholingsagenda van KCKZ

 

Kosten per deelnemer zijn € 92,50 (minimaal aantal van 8 deelnemers vereist). Scholing op uw eigen locatie behoort tot de mogelijkheden.

Ben jij onze VIP?  Meld je dan aan (dit kan ook via het kenniscentrum kraamzorg KCKZ) of neem contact op voor meer informatie.

 

muisjes

Fysiotherapie

Hier kan je alle informatie vinden over de individuele fysiotherapeutische behandeling en de lessen Fysio Sport. Daarnaast vind je de nodige informatie over de zwangerschaps gerelateerde gezondheidscursus "Samen gaan Bevallen".

Opleidingen

Massages

Informatie over zwangerschapsmassage, babymassage, kindermassage, de tarieven voor massage en de mogelijkheden van de cadeaubon.