VIP (Vroege Inzet Partusassistentie)

Als uitgangspunt voor het ontstaan van de VIP verwijzen we naar het ‘Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte’ die 7 punten heeft beschreven over het optimaliseren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte door diverse zorgverleners. Speerpunt 6 is voor ons van belang als we kijken naar de mogelijkheden van inzet van kraamverzorgenden tijdens de fysiologische baring: “Bevallende vrouw niet alleen; vanaf het begin van de bevalling wordt de zwangere vrouw niet meer alleen gelaten”. Zij wordt begeleid door bijvoorbeeld een kraamverzorgende en bewaakt door een medische professional.

Kraamverzorgenden kunnen een belangrijke bijdrage leveren tijdens de baring. Het blijkt dat bij het adequaat coachen van een barende, de kans op complicaties zal afnemen. Dat is met name zo bij de vraag om medicinale pijnstilling en het aantal niet vorderende ontsluitingen.

Wij hebben alle nodige informatie omgezet in een informatieve en praktische bijeenkomst speciaal voor kraamverzorgenden, zodat zij die coach kunnen zijn.

Opzet van de scholing

De VIP scholing is zowel theoretisch als praktisch. Het dagdeel is interactief, zowel richting de docenten als richting de overige deelnemers en er wordt uitgegaan van de nodige basiskennis (toetsvragen voor aanvang) en praktische ervaring. Onderwerpen zoals de fysiologie van de baring, de ademhalingstechnieken die barende kunnen gebruiken, maar zeker ook de (on)mogelijkheden van je inzet als VIP komen aan bod. Het is een intensieve en inspirerende scholing waarbij je na afloop direct aan de slag wilt.

Doelen van de VIP scholing

• Fysiologische processen van de baring (her)kennen.
• Fases tijdens de ontsluiting en uitdrijving (her)kennen.
• Ademhalingstechnieken bruikbaar tijdens de baring kunnen uitvoeren en kunnen aanreiken.
• Pershoudingen kunnen uitvoeren en kunnen aanreiken.
• Psychologie van de baring kennen.
• Betekenis en functie van pijn tijdens de baring kennen.
• Weten welke taken er zijn tijdens de VIP voor de kraamverzorgenden.
• Grenzen kraamverzorgenden tijdens inzet VIP kennen.
• Verantwoordelijkheden kraamverzorgenden en verloskundige kennen tijdens inzet VIP.

Accreditatie

Voor onze VIP scholing is accreditatie (3 pnt.) verleend door het kenniscentrum kraamzorg (KCKZ).

De docenten

Het team bestaat uit verloskundigen en (fysio)therapeuten. Allemaal zijn zij al jaren betrokken bij de zorg en begeleiding van zwangere vrouwen en zij zien steeds opnieuw de voordelen en de mogelijkheden van de VIP.
Zij hebben hun krachten weten te bundelen en omgezet in een leerzame en prikkelende bijeenkomst. Zij zien de kansen voor alle betrokken partijen als er gebruik gemaakt wordt van de VIP en zij willen tijdens deze bijeenkomst de kraamverzorgenden het vertrouwen geven dat zij nodig hebben om deze rol op zich te kunnen nemen.

Geplande scholingen: op dit moment zijn er geen scholingen gepland
 

 

Kosten per deelnemer zijn € 90,00 (minimaal aantal van 10 deelnemers vereist). Dit is inclusief syllabus, koffie/ thee en VIP-tasje. Scholing op uw eigen locatie behoort tot de mogelijkheden.

Ben jij onze VIP?  Meld je dan aan (dit kan ook via het kenniscentrum kraamzorg KCKZ) of neem contact op voor meer informatie.

 


Fysiotherapie

Hier kan je alle informatie vinden over de individuele fysiotherapeutische behandeling en de lessen Fysio Sport. Daarnaast vind je de nodige informatie over de zwangerschaps gerelateerde gezondheidscursus "Samen gaan Bevallen".

Opleidingen

Massages

Informatie over zwangerschapsmassage, babymassage, kindermassage, de tarieven voor massage en de mogelijkheden van de cadeaubon.


Een gezond en gelukkig 2021 gewenst!

Meer nieuws